Diana Křeháčková

Bakalářská práce

Zhodnocení nasazení sil a prostředků Armády České republiky k posílení Policie České republiky

The Deployment Assessment of the Czech Republic Military Forces and Means to Reinforce the Czech Republic Police
Anotace:
Tato práce vyhodnocuje nasazení sil a prostředků Armády ČR k posílení Policie ČR při ostraze státních hranic.
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the deployment of forces and resources of the Czech Army to strengthen the Police of the Czech Republic in the surveillance of state borders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křeháčková, Diana. Zhodnocení nasazení sil a prostředků Armády České republiky k posílení Policie České republiky. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe