Theses 

Continuous integration pro open source webové aplikace na GitHubu – Kamil Soule

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Kamil Soule

Master's thesis

Continuous integration pro open source webové aplikace na GitHubu

Continuous integration for open source web applications on GitHub

Abstract: Tato diplomová práce nabízí ucelený pohled na problematiku testování grafického webového rozhraní v rámci průběžné integrace. Zaměřuje se na open source projekty vystavené na GitHubu, které pro své nasazení využívají Docker kontejnery. Součástí práce je přehled bezplatných cloudových serverů pro integraci open source projektů. Dále práce obsahuje přehled nástrojů pro vytváření automatizovaných testů, které jsou založeny na knihovně Selenium WebDriver. Zvláštní pozornost je věnována nástrojům podporujících tvorbu testovacích scénářů dle agilní metodiky behaviour driven development. Další část práce popisuje návrh bezplatného technického řešení, které umožňuje začlenit testování grafického webového rozhraní do procesu průběžné integrace pro open source projekty. Navržené řešení využívá cloudový integrační server Travis CI a samostatný web s reporty a dalšími informacemi o proběhlých integracích. Pro definici automatizovaných testůvyužívá nástroj Robot framework a pro spouštění testů Docker obraz, který je zveřejněn na Docker Hubu. Použití navrženého řešení je demonstrováno pomocí jeho implementace a nasazení pro open source projekt EasyMiner. Tento projekt je vyvíjený na KIZI VŠE. Součástí implementace je vytvoření sady testovacích scénářů dle metodiky behaviour driven development.

Abstract: This diploma thesis provides a comprehensive view on graphical web user interface testing during continuous integration. It focuses on open source projects published on GitHub that use Docker containers for their deployment. First part of the work is an overview of free cloud servers for the integration of open source projects. In addition, the work includes an overview of automated testing tools that are based on the Selenium WebDriver library. Attention is paid to tools supporting the development of test scenarios according to the agile methodology called behaviour driven development. Another part of the thesis describes the design of technical solution that allows integration of graphical web interface testing into the process of continuous integration for open source projects. The proposed solution uses Travis CI as cloud integration server and a standalone website to store reports and other information on past integrations. Automated tests are defined using the Robot framework and executed using a Docker image, which is published on Docker Hub. The use of the proposed solution is demonstrated by its implementation and deployment for the open source project EasyMiner. This project is developed at the University of Economics Prague in DIKE department. The implementation includes the creation of a test suite with scenarios according to the behaviour driven development methodology.

Keywords: Docker, Travis CI, Selenium, Behaviour driven development, Průběžná integrace, Robot framework, open source

Keywords: Docker, Travis CI, Selenium, Behaviour driven development, Robot framework, open source, Continuous integration

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: Tomáš Kliegr
  • Reader: Václav Zeman

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71643


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 14:22, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz