Theses 

Komunikace veřejné správy obcí a měst v oblasti plánování rozvoje – Julie Růžičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Julie Růžičková

Bakalářská práce

Komunikace veřejné správy obcí a měst v oblasti plánování rozvoje

Communication of public administration of towns and cities in development planning

Anotace: Práce definuje komunikaci místní správy v oblasti plánování rozvoje a představuje nástroje této komunikace. Dostupné nástroje komunikace jsou nejprve analyzovány v teoretické části práce a jejich uvedení do praxe je popsáno na příkladu města Tábor. Sondáž mezi obyvateli města nastiňuje zájem občanů o oblast rozvoje a jejich názor na současnou úroveň komunikace města. Výsledky práce vedou k poznání, že ačkoli místní správa využívá celou řadu popsaných nástrojů, je dále třeba usilovat o vzdělávání a osvětu občanů, jak obecně v oblasti výkonu veřejné správy, tak i konkrétně v oblasti plánování rozvoje. K zefektivnění komunikace a zapojení občanů do plánování rozvoje je třeba tento proces více propagovat a zatraktivnit.

Abstract: The thesis defines communication of local administration in the field of development planning and introduces tools of this kind of communication. The available tools of communication are firstly analysed in the theoretical part and it is prefaced into praxis by description in case of city Tábor. The probe of inhabitants of the city outlines the interest of citizens in development planning and their opinion on current level of communication. The results of the thesis show that even if local administration uses wide range of described tools, it is necessary to fight for education and enlightenment of citizens, in execution of public administration and in the field of development planning as well. To make the communication process more effective and to get citizens more involved in development planning there is a need to promote this process and make it more attractive.

Klíčová slova: komunikace, veřejná správa, plánování rozvoje

Keywords: communication, public administration, development planning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Khendriche Trhlínová
  • Oponent: Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46606

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz