Ing. Petr Kubeš, DiS.

Master's thesis

Konkurz a vyrovnání - řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka

Abstract:
Teoretická východiska prohlášení konkursu a vyrovnání, nástin historického vývoje konkursního řízení, konkursní podstata v české právní úpravě. Analýza průběhu konkursního řízení, účetní a daňové dopady konkursního řízení, návrhy postupů řešení správcem konkursní podstaty. Insolvenční zákon, základní odlišnosti od dosud platné úpravy, modelové řešení úpadku fyzické osoby oddlužením.
Abstract:
Theoretical basis for declaration of bankruptcy, the outline of the historical development of the bankruptcy proceedings, bankruptcy assets according to the Czech legal form analysis of the course of bankruptcy proceedings. The impacts of bankruptcy proceedings on accounting and taxation decision procedures proposed by receiver. Insolvency law, essential differences from the unexpired legal form, model …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2008
  • Supervisor: Ing. Miroslav Kocman, LL. M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting