Bc. Anežka Foltýnová

Bakalářská práce

Vliv katolického společenství na well-being gayů v České republice: kvalitativní studie

The influence of the Catholic community on the well-being of gays in the Czech Republic: the qualitative study
Anotace:
Cílem práce je porozumět jedinečné zkušenosti homosexuálního člena katolického společenství. Jedná se o případovou studii, která vychází z poznatků odborné literatury a vědeckých studií z oblasti psychologie a sexuologie. Zároveň poskytuje stručný pohled na danou problematiku z katolické perspektivy. Rozhovor byl analyzován pomocí interpretativní fenomenologické analýzy a objevilo se v něm sedm hlavních …více
Abstract:
The aim of this thesis is to understand the unique experience of the homosexual member of the Catholic community. This is a case study, which is based on knowledge of the professional literature and scientific studies in the field of psychology and sexology. At the same time, it provides a brief overview of the issue from a Catholic perspective. The interview was analyzed using interpretive phenomenological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hoffmannová
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta