Renáta Janoušková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vybraného podniku v oblasti pohostinství

Marketing Communications in a Chosen Hospitality Facility
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Marketingová komunikace vybraného podniku v oblasti pohostinství“. Cílem práce je popis a zhodnocení marketingové strategie firmy AmRest a.s, porovnání marketingové komunikace konkurenčních provozovatelů a kritické zhodnocení komunikačních kanálu. Hlavním zaměřením bude marketingová strategie značky KFC. Práci rozdělím na dvě části, kdy v první části budou základní …více
Abstract:
The bachelor thesis is elaborated on the topic "Marketing communication of a selected company in the hospitality industry".The aim of the thesis is to describe and evaluate the marketing strategy of AmRest a.s, comparing the marketing communication of competing operators and critical evaluation of communication channels. The main focus will be the marketing strategy of the KFC brand. Work will be divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní