Mgr. Filip Uhrák

Master's thesis

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Abstract:
Práce shrnuje poznatky o boji státu s alkoholismem. V úvodu se zabývá jednotlivými pojmy, funkcemi a účinky alkoholu. Dále pojednává v širších souvislostech o historii Francie, USA, Ruska a Skandinávských zemí. Tyto země uplatnily v boji s alkoholismem specifickou cestu. Velký důraz je kladen na český historický vývoj a legislativu a to jak z historického pohledu, tak aktuálního, tak i z pohledu de …more
Abstract:
Diploma thesis summarizes the findings of law on the fight with alcoholism. The introduction deals with various concepts, functions and effects of alcohol. It also contains chapters about the history of France, U.S., Russia and Scandinavian countries in a broader context. These countries have applied specific way in the fight against alcoholism. Great emphasis is placed on Czech history and legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic