Mgr. Filip Uhrák

Master's thesis

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Anotácia:
Práce shrnuje poznatky o boji státu s alkoholismem. V úvodu se zabývá jednotlivými pojmy, funkcemi a účinky alkoholu. Dále pojednává v širších souvislostech o historii Francie, USA, Ruska a Skandinávských zemí. Tyto země uplatnily v boji s alkoholismem specifickou cestu. Velký důraz je kladen na český historický vývoj a legislativu a to jak z historického pohledu, tak aktuálního, tak i z pohledu de …viac
Abstract:
Diploma thesis summarizes the findings of law on the fight with alcoholism. The introduction deals with various concepts, functions and effects of alcohol. It also contains chapters about the history of France, U.S., Russia and Scandinavian countries in a broader context. These countries have applied specific way in the fight against alcoholism. Great emphasis is placed on Czech history and legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedúci: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma