Mgr. Eva Viňanská

Diplomová práce

Zhodnocení objektivity testování správného držení těla u žáků na 1. stupni ZŠ.

Result comparation of the regular body carriage on elementary school pupils by the connordance rate method.
Anotace:
V diplomové práci se zabývám ověřením testovaného hodnocení pomocí různých statistických metod. Základní statistické metody nás uvedou do problematiky. Korelační analýzou pak výsledky podrobně ověříme. Cílem je zjistit na jaké úrovni se nachází míra shody mezi posuzovateli. Při testování jsme využili metody hodnocení nadváhy a obezity (Body mass index), správné držení těla žáků jsme hodnotili pomocí …více
Abstract:
In my dissertation I study the verification of tested classification with help of various statistic methods. The basic statistic methods show us into the dilemma. Correlation analysis after that verifyes the results in detail. The purpose is to find out the level of correspondence among the critics. During the testing I have used methods of obesity classification (Body mass index), the right body carriage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy