Mgr. Ľubica Pilátová

Bachelor's thesis

Post-Hip-Hop Generation: Racism in Hip-Hop and its Further Impact on American Society

Post-Hip-Hop Generation: Racism in Hip-Hop and its Further Impact on American Society
Anotácia:
Rasismus je součástí americké historie již od počátku otroctví. Navzdory tomu, že historicky první Afroameričan byl zvolen do úřadu prezidenta v roce 2008, rasismus je i dnes jedním z hlavních problémů americké společnosti. I přesto, že rasismus je mnohými vnímán jako problém minulosti, jeho různé projevy v americké společnosti dokazují pravý opak. Je obrovský rozdíl mezi tím, jak jsou v Americe vnímáni …viac
Abstract:
Racism has been a part of American history since the beginning of slavery. Despite the fact that the historically first African American was elected into the president’s office in 2008, racism continues to be, even today, one of the major issues in American society. Even though racism is by many perceived as the problem of the past, its various manifestations prove exactly the opposite. A huge disparity …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Antonín Zita, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.