Theses 

Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. – Bc. Michaela Horníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Horníková

Diplomová práce

Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o.

Competitive advantage of the company Axit CZ, s. r. o.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá konkurenční výhodou u vybrané společnosti. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se konkurenční výhody a konkurenční strategie. Další kapitola je věnována elektronickému obchodu a možnostem marketingové komunikace na internetu. V úvodu praktické části diplomové práce je podrobný popis společnosti s vypracovanou PEST analýzou a následně sestavenou SWOT analýzou. Následuje srovnání vybrané společnosti s konkurenčními podniky pomocí vybraných metod a technik. Na závěr je vymezena konkurenční výhoda společnosti a stanoveny návrhy a doporučení pro zlepšení postavení společnosti v rámci konkurence.

Abstract: This thesis deals with a competitive advantage of the selected company. There are the basic concepts of the competitive advantage and the competitive strategy in theoretical part. Another part is devoted to the possibilities of e-commerce and marketing communication on the Internet. At the beginning of the practical part of the thesis is a detailed description of the company with the drawn PEST analysis and SWOT analysis subsequently assembled. Followed by a comparison of company with competing companies using selected methods and techniques. In conclusion is defined competitive advantage of the company and established proposals and recommendations to improve the position in the competition.

Klíčová slova: Konkurenční výhoda, analýza konkurence, elektronický obchod, marketingová komunikace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19352 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Horníková, Michaela. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o.. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz