Mgr. Hana Kubešová

Bachelor's thesis

Diskriminace v pracovním právu z pohledu práva Evropské unie

EU Law on Discrimination in Labour Law
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diskriminace v pracovním právu Evropské unie. Hlavním cílem práce je analýza současného stavu unijní legislativy v oblasti zákazu diskriminace a její aplikace v pracovním právu Evropské unie. Hlavní důraz je v analýze nerovnosti v pracovně právních vztazích kladen na diskriminaci na základě znaku pohlaví s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvoru. Rovnost …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with discrimination in the labor law of the European Union. The main goal of this work is to analyze the current state of EU legislation in the field of non-discrimination and its application in the labor law of the European Union. The analysis of inequality in the labor law puts emphasis on discrimination based on gender criteria with regard to the EU case-law of the European …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedúci: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta