Bc. Tereza Nýčová

Bakalářská práce

Finite vs. Non-Finite Structures in Fiction

Finite vs. non-finite structures in fiction
Abstract:
Cílem práce je popsat poměr výskytů finitních a nefinitních konstrukcí v anglických textech uměleckého stylu, především s ohledem na jejich syntaktické funkce. V teoretické části je pozornost věnována především popisu jednotlivých typů finitních a nefinitních vět a jejich očekávanému použití ve vybraných textech. V praktické části je na několika vzorcích uměleckých textů sledován reálný výskyt těchto …více
Abstract:
The aim of this paper is to describe the ratio of occurrences of finite and non-finite structures in English texts of fictional literature, especially with regard to their syntactic functions. The theoretical part provides the description of individual types of finite and non-finite clauses and their expected use in selected texts. In the practical part, the analysis is based on the theory introduced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nýčová, Tereza. Finite vs. Non-Finite Structures in Fiction. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice