Bc. Antonín Kobliška

Diplomová práce

Optimalizace procesů provádění kalibrací v laboratoři bezkontaktního měření teploty Českého metrologického institutu

Optimization of calibration in non-contact temperature laboratory of the Czech Metrology Institute
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na laboratoř bezkontaktní teploty, která je součástí oddělení primární metrologie tepelně-technických veličin Oblastního inspektorátu v Praze. V práci bude popsána metrologická návaznost bezkontaktního měření v České republice. Cílem práce je nalezení způsobu zvýšení efektivity provádění kalibrací a srovnání laboratoře ČMI s ostatními laboratořemi v České republice …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the laboratory of non-contact thermometry of the Department of primary metrology of thermo-technical quantities. It presents the non-contact thermometry traceability in Czech Republic. The goal of this work is to find a new way to work effectively and compare CMI with other laboratories in Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. dr. h. c.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Magisterský studijní program / obor:
Technické znalectví a expertní inženýrství / Technické znalectví a expertní inženýrství

Práce na příbuzné téma