Martin Rejka

Bachelor's thesis

The nature of the current social security system of the United States and a comparison with the social security system of the Czech Republic

Podstata současného systému sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických a porovnání se systémem sociálního zabezpečení České republiky
Abstract:
Hlavním cílem této práce je analýza sociálního systému Spojených států amerických. Americký sociální systém je daleko méně štědrý než evropské systémy. Hypotézou, kterou testuji v této práci, je to, že nízká míra redistribuce ve Spojených státech je zapříčiněná nízkou poptávkou po redistribuci. Ekonomické modely naznačují tři hlavní skupiny vysvětlení -- ekonomická, behaviorální a politická. Ekonomická …more
Abstract:
The main objective of this paper is an analysis of the US social security system. The American social security system is much less generous than European systems. The hypothesis that I test in this paper is that the level of redistribution in the US is low because people's demand for it is low. Economical models suggest three main groups of explanations - economical, behavioural and political …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Ondřej Prachař
  • Reader: Pavel Štěpánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36542