Theses 

Marketing v sociálních sítích – Jana Hlavatá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Hlavatá

Bakalářská práce

Marketing v sociálních sítích

Marketing in Social Networks

Anotace: Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře s marketingem na internetu, sociálních médiích a na sociálních sítích. Vysvětlit hlavní rozdíly mezi těmito pojmy. Popsat sociální sítě a hlavně jejich různé druhy popsat podrobněji. Popsat a vysvětlit marketing na Facebooku a na Twitteru. Cílem praktické části bakalářské práce je uvést postupy a správné strategie, jak se prosadit na sociálních sítích a jaké kroky je k tomu nutné podniknout. Tyto strategie budu uvádět na sociálních sítích Facebook a Twitteru. Dále chci ukázat a popsat chování uživatelů na Facebooku a jejich hlavní zájmy na této sociální síti.

Abstract: The purpose of theoretical part of my bachelor thesis is to give readers an introduction in internet marketing, social media and social networks, to explain main differences between these terms, to describe social networks and their various forms in more detail and to explain Facebook and Twitter marketing. The purpose of practical part of my bachelor thesis is to show techniques and right strategies how to succeed in social networks and which steps to take to achieve that success. I will explain these strategies on Twitter and Facebook. Next, I would like to show and describe the behavior of Facebook users and their main interests in this social network.

Klíčová slova: Marketing na sociálních sítích, Facebook, Twitter

Keywords: Twitter, Facebook, Marketing in social networks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30501


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz