Jana Kosejková

Bakalářská práce

Externí recruitment lidských zdrojů

External recruitment of human resources
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou, týkající se efektivity recruitmentu ve sledované firmě. První část je věnována teorii, týkající se dané problematiky. Ve druhé části jsou použity dvě vybrané kvalitativní metody shromažďování dat, a to strukturovaný rozhovor a analýza dokumentů. Na základě shromažďování dat tato část pokračuje analýzou řešeného podniku. V analytické části jsou vypočteny ukazatelé …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues related to the effectiveness of recruitment in the monitored company. The first part is devoted to the theory related to the topic. In the second part, are used two selected qualitative methods of data collection, namely a structured interview and document analysis. Based on the data collection, this part continues with the analysis of the monitored company. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní