Mgr. Robert Juhász

Diplomová práce

Sexuální delikvence (výkon trestu, ochranná léčba a detence)

Sexual Delinquency (Enforcement, Procective Treatment and Detention)
Anotace:
Cílem práce nazvané "Sexuální delikvence" je komplexní pohled na problematiku sexuální delikvence. Je zde popsán výkon trestu, ochranná léčba a detence. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje pojmy parafilie, sexuální devianty, sexuální delikventy. Druhá kapitola pojednává o ochranných opatřeních. Zabývá se ochrannou léčbou ambulantní i ústavní. Je popsána relativně nová možnost …více
Abstract:
This thesis describes problems of sexual delinquency. This thesis is divided into four chapters. The aim of this thesis can be seen in setting terms to describe the characteristics of sexual delinquency, such as paraphilias, sexual deviance and sexual delinquency. Sexual delinquency is in the first chapter. The second chapter deals with enforcement, protective treatment and detention. A special treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo