Mgr. Robert Juhász

Master's thesis

Sexuální delikvence (výkon trestu, ochranná léčba a detence)

Sexual Delinquency (Enforcement, Procective Treatment and Detention)
Anotácia:
Cílem práce nazvané "Sexuální delikvence" je komplexní pohled na problematiku sexuální delikvence. Je zde popsán výkon trestu, ochranná léčba a detence. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje pojmy parafilie, sexuální devianty, sexuální delikventy. Druhá kapitola pojednává o ochranných opatřeních. Zabývá se ochrannou léčbou ambulantní i ústavní. Je popsána relativně nová možnost …viac
Abstract:
This thesis describes problems of sexual delinquency. This thesis is divided into four chapters. The aim of this thesis can be seen in setting terms to describe the characteristics of sexual delinquency, such as paraphilias, sexual deviance and sexual delinquency. Sexual delinquency is in the first chapter. The second chapter deals with enforcement, protective treatment and detention. A special treatment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedúci: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta