Petr Němec

Diplomová práce

Maturity mismatching and its impact on the yield curve

Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Anotace:
Tato diplomové práce řeší nový spor v rámci rakouské ekonomické teorie o vliv nesouladu mezi délkou vkladů a splatností bankovních úvěrů na tvar výnosové křivky a definuje dosud neetablovaný koncept přirozené výnosové křivky. Za tímto účelem jsou srovnány vzájemně si odporující argumenty rakouských autorů. Na základě této komparace je prezentována koherentní teorie vlivu nesouladu splatností v rámci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a new discord in the Austrian economic theory about the effects of maturity mismatching practiced by banks on the shape of the yield curve and defines the not yet established concept of the natural yield curve. The conflicting contributions of Austrian authors are compared for that purpose. Based on this comparison, a coherent theory of the effects of maturity mismatching …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Martin Janíčko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53371