Bc. Jana Vošalíková

Master's thesis

Factors affecting pregnancy in dairy cattle

Faktory ovlivňující březost u mléčného skotu
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu faktorů ovlivňujících délku březosti, mezidobí, service periodu, inseminační interval a počet inseminací nezbytných k zabřeznutí ve stádě českého strakatého skotu. Sledování bylo provedeno na 1697 plemenicích. Délku gravidity významně ovlivňuje parita plemenic, narozená dvojčata, narození živého či mrtvého telete a pohlaví narozených telat. Na délku mezidobí má …more
Abstract:
Thesis is aimed to analyze effects on the length of pregnancy, calving interval, service period, insemination interval and number of inseminations in the herd of the Czech spotted cattle. The study was performed on 1697 animals. The length of pregnancy was significantly affected by parity, twins, death of calf and gender of calves. The calving interval was significantly influenced the length of pregnancy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Agricultural Specialization / General Agriculture

Theses on a related topic