Bc. Jana Vošalíková

Diplomová práce

Factors affecting pregnancy in dairy cattle

Faktory ovlivňující březost u mléčného skotu
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu faktorů ovlivňujících délku březosti, mezidobí, service periodu, inseminační interval a počet inseminací nezbytných k zabřeznutí ve stádě českého strakatého skotu. Sledování bylo provedeno na 1697 plemenicích. Délku gravidity významně ovlivňuje parita plemenic, narozená dvojčata, narození živého či mrtvého telete a pohlaví narozených telat. Na délku mezidobí má …více
Abstract:
Thesis is aimed to analyze effects on the length of pregnancy, calving interval, service period, insemination interval and number of inseminations in the herd of the Czech spotted cattle. The study was performed on 1697 animals. The length of pregnancy was significantly affected by parity, twins, death of calf and gender of calves. The calving interval was significantly influenced the length of pregnancy …více
 

Klíčová slova

reprodukce březost skot
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství

Práce na příbuzné téma