Bc. Zdeněk Franta

Master's thesis

Dramaturgie a výroba PR videa jako marketingové opory (projekt zpravodajského videa VŠFS)

Dramaturgy and realization of PR video as marketing support (project of news video for VŠFS)
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá výrobou a dramaturgií audiovizuálního díla v marketingovém komunikačním mixu s důrazem na oblast public relations, a to po stránce teoretické i praktické. Cílem odborné části práce bylo prozkoumat a popsat celý proces od vzniku námětu a zadání až po předání finálního produktu zadavateli. V praktické části práce bylo úkolem navrhnout a zrealizovat konkrétní projekt školního …viac
Abstract:
This thesis concentrates on the production and dramaturgy of an audiovisual product in relation with marketing communication mix, especially in the public relations and that in theoretical and practical context. Goal of the theoretical part was to reveal the whole process from creation of the basic idea and developing it into the final audiovisual product. The practical task was about designing and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní