Hedvika Pajerová

Bakalářská práce

Product placement v hudebních videoklipech v České republice

Product placement in music videos in Czech Republic
Anotace:
V mé bakalářské práce se zabývám zmapováním současné situace, která panuje v České republice v oblasti product placementu v hudebních videoklipech. Analýza situace je založena na rozboru českých i zahraničních videoklipů a na rozhovorech s odbornou veřejností. Vztah laické veřejnosti k product placementu postihuji pomocí dotazníkového šetření provedeného pouze online. V závěru praktické části je nastíněno …více
Abstract:
In my thesis I mapp the current situation prevailing in the Czech Republic in the area of product placement in music videos. The analysis of situation is based on an analysis of Czech and foreign music videos and interviews with experts. General public's view via product placement affects survey conducted online only. In conclusion of the practical part of my thesis is case study for product placement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Tomáš Poucha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29331