Bc. Jitka Rybníčková

Diplomová práce

Mezigenerační učení ve volnočasových centrech a domech dětí a mládeže

Intergenerational learning in leisure centres and children and youth centres
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem mezigeneračního učení, které probíhá prostřednictvím mezigeneračních kurzů nebo akcí v centrech volného času a domech dětí a mládeže. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část se věnuje dvěma hlavním tématům. Prvním tématem je mezigenerační učení v různých kontextech (rodina, komunita, pracoviště). V každém prostředí je také popsáno …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of intergenerational learning which takes place through intergenerational courses or events in leisure centres and children and youth centres. The thesis is divided into two parts – the theoretical and empirical one. The theoretical part deals with two main topics. The first topic is intergenerational learning in different contexts (family, community and workplace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta