Lenka DAVIDOVÁ

Bakalářská práce

Sociální vyloučení a determinanty působící na vznik sociálně vyloučených lokalit v příhraničních regionech.

Social exclusion and the determinants of socially excluded localities in border regions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálním vyloučením. Je analýzou determinant, které působí na vznik sociálního vyloučení v příhraničním regionu. Úvod práce je věnován seznámení s problematikou a mechanismy sociálního vyloučení, dále práce analyzuje jednotlivé mechanismy, které působí na sociální vyloučení v obci v příhraničním regionu. V závěru práce je koncipován návrh na opatření, jehož implementace …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with social exclusion. It is an analysis of the determinants that cause social exclusion in the border region. The introduction of the thesis is devoted to familiarization with the issues and mechanisms of social exclusion, and the work analyses the individual mechanisms that work on social exclusion in the village in the border region. At the end of work, a proposal is conceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAVIDOVÁ, Lenka. Sociální vyloučení a determinanty působící na vznik sociálně vyloučených lokalit v příhraničních regionech.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická