Bc. Marika Wernerová

Diplomová práce

Referendum o nezávislosti Škótska 2014: diskurzívna analýza

The Scottish independence referendum 2014 (discourse analysis)
Abstract:
The thesis presents a critical discourse analysis of the Scottish independence referendum of 2014. The research question being answered is how does the discourse created and maintained by the supporters of the idea of Scottish independence differ from that of its opponents? The analysis proceeds in three stages. On the rhetorical level it deals with strategies and categories in the rhetoric of the …více
Abstract:
Práca predstavuje kritickú diskurzívnu analýzu škótskeho referenda o nezávislosti 2014. Cieľom je v rámci analýzy zodpovedať otázku, ako sa líši diskurz v podaní podporovateľov nezávislosti Škótska od diskurzu odporcov myšlienky nezávislosti. Analýza je uskutočnená na troch úrovniach: na úrovni jazykovej sa venuje rétorickým stratégiám a ideovým kategóriám, v ktorých sa skúmaní aktéri pohybujú, na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií