Soňa FOJTÍKOVÁ

Bakalářská práce

Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních

Administrative burden of nurses in acute wards
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Předmětem průzkumného šetření bakalářské práce je zmapování administrativní zátěže všeobecných sester na vybraných odděleních akutních lůžek Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a pracoviště Orlová. Jedná se o jednotky intenzivní péče těchto oddělení: interního oddělení Orlová a Karviná-Ráj, chirurgie Orlová a Karviná-Ráj, ortopedie Orlová, gynekologie Karviná-Ráj, dětského oddělení Karviná …více
Abstract:
ABSTRACT Target: The survey of the thesis aims at analyzing administrative work of nurses in selected wards in Karviná-Ráj Hospital & Policlinic and in the hospital in Orlová. The survey deals with the intensive care units of the following wards: the Ward of the Internal Medicine in Orlová and Karviná, the Surgical Ward in Orlová and Karviná, the Ortopaedic Ward in Orlová, the Gynaecological Ward in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTÍKOVÁ, Soňa. Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra