RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Disertační práce

A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic

A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic
Anotace:
Tato disertační práce (Venkovské etické podnikání v Británii a České republice) se zabývá fenoménem venkovského etického podnikání (social enterprise) v Británii a České republice, jeho možnou environmentální dimenzí a jeho širším kontextem historickým, sociálním a ekonomickým. Je psána anglicky. Základ tvoří výsledky terénního výzkumu v obou zemích v letech 2002-2003, který zahrnul 71 organizací …více
Abstract:
This dissertation is focused on the phenomenon of rural social enterprise in Britain and the Czech Republic, its possible environmental dimension and its wider historical, social, and economic context and implications. It is based on a field study in both countries in 2002-2003 involving 71 social enterprises (46 in Britain and 25 in the Czech Republic). The motivations of the respondents, the structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 10. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií