RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Doctoral thesis

A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic

A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic
Abstract:
Tato disertační práce (Venkovské etické podnikání v Británii a České republice) se zabývá fenoménem venkovského etického podnikání (social enterprise) v Británii a České republice, jeho možnou environmentální dimenzí a jeho širším kontextem historickým, sociálním a ekonomickým. Je psána anglicky. Základ tvoří výsledky terénního výzkumu v obou zemích v letech 2002-2003, který zahrnul 71 organizací …more
Abstract:
This dissertation is focused on the phenomenon of rural social enterprise in Britain and the Czech Republic, its possible environmental dimension and its wider historical, social, and economic context and implications. It is based on a field study in both countries in 2002-2003 involving 71 social enterprises (46 in Britain and 25 in the Czech Republic). The motivations of the respondents, the structure …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 10. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Sociology / Environmental Humanities