Lukáš Macháček

Bakalářská práce

Zabezpečení Střední průmyslové školy stavební v Havířově prostředky technické ochrany objektů

Security Central School building in Havířov technical means of protection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení objektu, zejména v ohledu na technickou ochranu, Střední průmyslové školy stavební v Havířově. Dále obsahuje analýzu rizik a následné návrhy na zlepšení ochrany. V úvodu zmiňuji důležité právní předpisy a technické normy, které se zabývají ochranou objektů. V další časti je to přehled jednotlivých druhů bezpečnostních systémů. Následuje rozbor komplexního …více
Abstract:
The bachelor thesis describes a technical security possibilities of building of High Industrial School in Havirov. It includes a risk analysis and advices regarding a security improvements. At the beginning of the work I mentioned an important legal enactments and technical standards engaged in a building security. In next chapters, there is an overview of security systems followed by an analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Václav Veselý
  • Oponent: Stanislav Lichorobiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava