Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

Disertační práce

Analysis of biologically important substances by capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry

Analysis of biologically important substances by capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry
Anotace:
Kapilární elektroforéza spojená s hmotnostní spektrometrií (CE-MS) je jednou z předních metod pro analýzu látek iontové povahy umožňující charakterizovat širokou škálu analytů od anorganických iontů až po konjugáty protilátek. Nicméně použitá ionizační technika musí být vybrána s ohledem na vlastnosti analytu. Pro biomolekuly je v současnosti za nejvíce vhodnou metodu považována ionizace elektrosprejem …více
Abstract:
Capillary electrophoresis coupled to mass spectrometry (CE-MS) is an excellent tool for analysis of enormous variety of ionic species - ranging from inorganic ions to large antibodies conjugates. However, the used ionization technique has to be chosen with the respect to analyte nature. For biomolecules, electrospray is currently considered as the most convenient ionization technique providing online …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Foret, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D., RNDr. Václav Kašička, CSc., prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma