Bc. Kristýna Blažejovská

Bakalářská práce

Vývoj lázeňství v Karlových Varech v období 1989-2014

Development of the Spa industry in Carlsbad between 1989-2014
Anotace:
Tato práce se zabývá lázeňstvím v Karlových Varech. Lázeňství je pro region Karlovarska stěžejním hospodářským odvětvím, které se prolíná jak cestovním ruchem, zdravotní péčí tak kulturním životem daného města. Karlovy Vary jsou destinací, jejíž hospodářský vývoj je úzce spjat právě s lázeňstvím. Tržby a zisk jednotlivých lázeňských domů, dále finanční prostředky, které utratí lázeňští hosté při svém …více
Abstract:
This work discusses the spa industry in Karlovy Vary. Spa industry is crucial economic branch for the Karlovy Vary region. It covers not only travel industry but also healthcare and the cultural life of the city. Karlovy Vary as a destination has its economic development closely linked to spa and wellness. The level of employment as well as profitability of all related branches of economy are directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze