Theses 

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše – Petra Čížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Čížková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše

Anotace: Absolventská práce na téma uživatelé služeb Armády spásy, konkrétně analýza uživatelů služby azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše, se zabývá osobami bez domova. Teoretická část se zaměřuje na popis a problematické oblasti, které se týkají osob bez přístřeší. Pro praktickou část práce byla vybrána a prostudována data uživatelů služby azylový dům. Tato část práce se konkrétně zabývá analýzou uživatelů služeb Armády spásy. Pro analýzu byly vybrány osoby, které užívaly službu Azylový dům CSSBB v letech 2011 – 2015. Práce je psána jako příprava terénu k výzkumu, který by bylo na základě zjištěných dat možné uskutečnit.

Abstract: The graduate thesis on service users of the Salvation Army, specialised on the analysis of users asylum home Social Service Centre run by Bohuslav Bures, deals with the homeless people. This thesis deals with the topic of homeless people. The theoretical part focuses on describtion and problematic areas concerning homeless people. For the practical part data of people harbored in a sanctuary was chosen and processed. This part deals with analysis of the occupants of The Salvation Army. The people chosen for the analysis occupied the sanctuary CSSBB in years 2011-2015. The thesis is construed as a preliminary work for a research which could eventually be carried out on the basis of the ascertained data.

Klíčová slova: sociální služba, azylový dům, klíčový sociální pracovník, uživatelé služby, osoba bez domova, bezdomovec, bezdomovectví social service, sanctuary, key social worker, user service, person without a home, homeless person, homelessness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Iva Poláčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz