Petra Čížková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše

Anotace:
Absolventská práce na téma uživatelé služeb Armády spásy, konkrétně analýza uživatelů služby azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše, se zabývá osobami bez domova. Teoretická část se zaměřuje na popis a problematické oblasti, které se týkají osob bez přístřeší. Pro praktickou část práce byla vybrána a prostudována data uživatelů služby azylový dům. Tato část práce se konkrétně zabývá …více
Abstract:
The graduate thesis on service users of the Salvation Army, specialised on the analysis of users asylum home Social Service Centre run by Bohuslav Bures, deals with the homeless people. This thesis deals with the topic of homeless people. The theoretical part focuses on describtion and problematic areas concerning homeless people. For the practical part data of people harbored in a sanctuary was chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Iva Poláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická