Bc. Ondřej Vojtěch

Master's thesis

Obraz venkova v prózách z 90. let 19. století v časopisech Květy a Světozor

Depiction of the Countryside in Prose of 1890's in Magazines Květy and Světozor
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se věnuje venkovské próze vycházející v devadesátých letech 19. století v časopisech Květy a Světozor. První část práce se zaměřuje na vývoj obou listů. Druhou část tvoří analýzy vybraných próz, v nichž je zobrazen venkov. Součástí práce je též seznam autorů, kteří ve sledovaném období publikovali v obou periodicích prózy s venkovskou tématikou. Cílem práce je vysledovat …more
Abstract:
This master thesis deals with rural prose that was being published in 1890s in Květy and Světozor magazines. The first part of the text concentrates on the development of both magazines; the second consists of analyses of selected prose in which the country is depicted. The text also includes a list of authors whose rural-themed stories appeared in the magazines in the observed period. The aim of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature