Jana KANTOROVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení dopadů imigrační a azylové politiky na přistěhovalectví do EU.

The impact of the immigration and asylum policy on the immigration into EU.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit dopady imigrační a azylové politiky na přistěhovalectví do EU. Pracovní metodou bude studium odborné literatury a analýza odborných článků, dokumentů a mediálních zpráv. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením migrace a faktory, které ji ovlivňují. Druhá kapitola popisuje vznik a vývoj imigrační a azylové politiky EU a aktuální stav přistěhovalectví. …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is evaluation of impacts of the immigration and asylum policy on the immigration into EU. The method of working will be studying of literature and analysis of research papers, documents and media news. The first chapter deals with theoretical definitions of migration and influencing factors. The second chapter describes the formation and development of EU´s immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Zveřejnit od: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANTOROVÁ, Jana. Zhodnocení dopadů imigrační a azylové politiky na přistěhovalectví do EU.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie