Klára BEDNÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Návrh technologie výroby pryžových součástí

Design of Technological Process of Rubber Parts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení a volbu nejvhodnější výrobní technologie pro zadaný pryžový díl. Teoretická část práce obsahuje popis jednotlivých technologií, které se používají pro zpracování kaučuku. V praktické části bylo provedeno ekonomické porovnání navrhovaných technologií a po tomto porovnání byla vybrána technologie lisování. Dále se praktická část zabývá návrhem a konstrukcí …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on assessment and choice of production technology for given rubber part. The theoretical part of the paper consists of description of particular technologies which are used for processing of natural rubber and in the practical part the economic comparison of the suggested technologies has been carried out after which the pressing technology has been chosen. Further on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012
Zveřejnit od: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNÁŘOVÁ, Klára. Návrh technologie výroby pryžových součástí. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe