Bc. Filip Zachar

Diplomová práce

Mobile applications for EvMan

Mobile applications for EvMan
Anotace:
EvMan je softvér na správu udalostí, ktorý ponúka bohaté užívateľské rozhranie vo forme webovej aplikácie. Užívatelia, ktorí pracujú s EvMan-om na mobilných zariadeniach by mohli mať vhodnejší zážitok pri práci so systémom, keby bolo uživateľské rozhranie viacej priblížené platforme, ktorú používajú. Táto práca analyzuje softvér EvMan a jeho funkcie, diskutuje o rôznych technológiach použiteľných na …více
Abstract:
EvMan is an event management software that offers a rich user interface through the web. Users that work with EvMan on mobile devices could have more convenient user experience if the interface were more platform agnostic. This thesis analyzes EvMan and its features, discuss the technologies eligible for the implementation, and eventually designs and creates a mobile application that connects to the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma