Bc. Michal Tlustý

Diplomová práce

Ekonomické přínosy turistického produktu - Moravské vinařské stezky (na příkladě certifikace Cyklisté vítáni)

The economic benefits of tourism product - Moravian wine trails (on example: Czech certification scheme Cyclists welcome)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonomické přínosy turistického produktu – Moravské vinařské stezky (na příkladě certifikace Cyklisté vítáni)“ je na základě dotazníkového šetření vyhodnotit ekonomické přínosy certifikace Cyklisté vítáni pro rozvoj lokální a regionální ekonomiky.
Abstract:
The goal of the submitted diploma thesis "The economic benefits of tourism product - Moravian wine trails (on example: Czech certification scheme Cyclists welcome)" which is based on a questionnaire survey, is to evaluate economic benefits of the certification "Cyclists welcome" for the development of the local and regional economy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta