Veronika Mňáčková

Bachelor's thesis

Využití konceptu Bazální stimulace u pacientů v lůžkové hospicové péči

Use of Basal Stimulation Concept in Patients in Inpatient Hospice Care
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá využitím konceptu Bazální stimulace u pacientů v lůžkové hospicové péči. V teoretické části jsme se zaměřili na koncept Bazální stimulace a na hospicovou péči. V praktické části bakalářské práce byl využit kvalitativní výzkum. Zpracované případové studie dokumentují praktické využití prvků a technik konceptu Bazální stimulace u pacientů v lůžkové hospicové péči. Praktickým …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of the Basale stimulation concept in patients in inpatient hospice care. In the theoretical part we focused on the Basale stimulation concept and hospice care. Quality research was used in the practical part of the Bachelor thesis. Processed case studies are documenting practical use of elements and techniques of Basale stimulation concept applied toward patients …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Silvie Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mňáčková, Veronika. Využití konceptu Bazální stimulace u pacientů v lůžkové hospicové péči. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe