Bc. Tereza Těhanová

Master's thesis

Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku

Fluctuation of employees in a company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku“ je identifikace příčin způsobujících fluktuaci zaměstnanců v konkrétním podniku se zaměřením na analýzu podnikové kultury a přístupu vedoucích pracovníků k motivaci zaměstnanců. Za tímto účelem je teoretická část rozdělená do tří celků. První část je věnována samotnému pojmu fluktuace, jejím příčinám, dopadům, způsobům měření a současné …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Fluctuation of employees in a company“ is to identify causes of employee fluctuations in a company with focuse on the analysis of corporate culture and the approach of managers to employee motivation. For this purpose, the theoretical part is devided into three parts. The first part is concentrated on the concept of fluctuation, its causes, impacts, ways of measuring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Reader: Ing. Michal Jirásek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management