Bc. Eliška Kolínková

Diplomová práce

Čeští europoslanci a sociální média

Czech MEPs and Social Media
Anotace:
Záměrem této práce je zkoumat motivace českých europoslanců skrze fenomén posledních let – sociální média. Svou prezentaci na sociálních médiích mohou europoslanci na rozdíl od výstupů tradičních médií velmi zásadně ovlivnit. Mezi politiky a voliči není žádný mezistupeň, který by politikovo vyjádření mohl zkreslit. Prezentace europoslanců na sociálních médiích proto představují vhodná data pro zkoumání …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze motivation of Czech MEPs through the phenomenon of last years – social media. MEPs can fundamentally influence their presentations on these platforms unlike their presentations in traditional media. There is no intermediate stage between MEPs and voters which could misrepresent politicians' statements. For this reason activities of MEPs on social media are suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií