Bc. Leo Chromek

Diplomová práce

Controlling jako nástroj řízení podnikové dynamiky

Controllership as an instrument for managing company's dynamics
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Controlling jako nástroj řízení podnikové dynamiky“ je procesní analýza prostředí konkrétního podniku za účelem nalezení a sanace slabých míst. V teoretické části se práce věnuje controllingu, jeho nástrojům a organizační kultuře ve vztahu k dynamickému rozvoji podniku v současné turbulentní době. První kapitoly praktické části se zaměřují na komplexní popis podniku z hlediska …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Controllership as an instrument for managing company's dynamics” is to analyze the environs of a particular company in order to find and redevelop its weak points. The theoretical part deals with controlling, its tools and organization´s culture in relation to the company´s dynamic development in current turbulent times. The first chapters of the practical part focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství