Bc. Dáša Pawlasová

Bachelor's thesis

Clustering of Mobile Devices Based on Their Security State

Clustering of Mobile Devices Based on Their Security State
Abstract:
Mobilní zařízení jsou nedílnou součástí našeho každodenního života a stejně tak i mobilní aplikace. Proto je důležité tyto aplikace chránit před možným zneužitím a hrozbami. Existuje mnoho způsobů ochrany aplikací, jedním z nichž je použití bezpečnostních knihoven. Tyto knihovny jsou zdrojem obrovského množství dat, jejichž analýzou lze získat mnoho cenných poznatků. Tato práce se zabývá analýzou a …more
Abstract:
Nowadays, mobile devices are an essential part of our everyday lives, and so are mobile applications. Therefore, it is important to protect the applications from potential misuse and threats. There are many ways to protect the applications, one of which is using security libraries. These libraries are a source of a vast amount of data that, when analysed, can yield many valuable insights. This thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Antonín Dufka
  • Reader: doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky