Theses 

Jednosouborový databázový klient. \nl{} Databáze typu klient-server.\nl{} – Bc. Eduard ZEMAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eduard ZEMAN

Bakalářská práce

Jednosouborový databázový klient. \nl{} Databáze typu klient-server.\nl{}

Single file database client. \nl{} Client-server database.\nl{}

Anotace: V současné době existuje celá řada technik, jak se připojovat na databáze informačních systémů. Obsahem této bakalářské práce je pojednání o jedné z možnosti napojení na databázi. Teoretizuje se zde problematika vybalancování aplikačního výkonu mezi klientskou částí a serverem. Uvádí výhody a nevýhody aplikací závislých na typu operačního systému. V praktické části je pak vytvořen klient, který je naprogramován jako jediný soubor. Nezasahuje do souborového systému, ze kterého je startován. Ukazuje elegantní možnost napojení na databázi a rovněž její využití pro uložení konfiguračních direktiv.

Abstract: Nowadays there have been all kinds of ways how to connect with an information system database. Content of this thesis is an elaboration of one of the ways of connecting with a database. Questions about fiding balance of application achievments between clients and a server has been theoretically treated. Application advantages and disadvantages depended on a type of an operating system have been mentioned. In a practical part a client was created who is programmed as the only file. He does not intervene in a file system from whom he had been started. He illustrates an ellegant possibility of database connecting as well as its usage for saving of configuration directives.

Klíčová slova: klient, databáze, připojení, klient-server

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009
  • Zveřejnit od: 1. 6. 2009
  • Identifikátor: 11495

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Miloš Krčmář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11495 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Eduard. Jednosouborový databázový klient. \nl{} Databáze typu klient-server.\nl{} . Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz