Bc. Kristýna Jáglová

Diplomová práce

Trauma v anamnéze pacientů s hraniční poruchou osobnosti a jejich copingové strategie.

Trauma in the anamnesis of patients with borderline personality disorder and their coping strategies.
Anotace:
Vědecké práce se stále zabývají etiologií hraniční poruchy osobnosti, její diagnostikou a následnou léčbou. V zájmu pozornosti je i chování jedinců s hraniční poruchou osobnosti a s tím spojené problémy v regulaci emocí a v mezilidských (interpersonálních) vztazích. Tato diplomová práce je zaměřena na tematiku hraniční poruchy osobnosti a copingové strategie jedinců s touto poruchou. Prvním cílem této …více
Abstract:
Scientific papers are still investigating the etiology of borderline personality disorder, her diagnosis and subsequent treatment. Also in the interest of attention is the behaviour of individuals with borderline personality disorder and the associated problems in emotion regulation and in interpersonal relationships. This thesis focused on the topic of borderline personality disorder and coping strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta