Bc. Kristýna Mencová

Bachelor's thesis

Film et le développement de la compétence interculturelle dans l'enseignement du FLE.

Film and the development of intercultural competence in the teaching of french as a foreign language.
Abstract:
This bachelor thesis, entitled “Film and the Development of Intercultural Competence in the Teaching of French as a Foreign Language”, deals with the use of film in French language courses as a resource to develop students’ intercultural competence. The theoretical part of the thesis discusses intercultural competence, stereotypes and French culture from the didactic perspective. We concentrate specifically …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem Film et le développement de la compétence interculturelle dans l'enseignement du FLE se zabývá využitím filmu ve výuce francouzského jazyka jako zdroje pro rozvoj interkulturní kompetence žáků. Teoretická část pojednává o interkulturní kompetenci, stereotypech a francouzské kultuře z pohledu didaktického využití ve výuce francouzského jazyka. Dále se zaměřuje konkrétně …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Petra Suquet, M.A.
  • Oponent: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta