Bc. Martina Kapounová

Bakalářská práce

"Sériová výroba aury" Opakování v umění – umění jako opakování

"Serial production of aura" Repetition in art – art as a repetition
Anotace:
Anotace Práce vychází z knihy Nicolase Bourriauda Postprodukce. Kultura jako scénář: Jak umění nově programuje současný svět. Který se na konci 20. a na začátku 21. století zabývá tvorbou umělců , kteří používají nové způsoby práce s již existujícími objekty. Tvorba na základě již stávajících produktů se ale objevuje daleko dříve než tato kniha. Umělci po celé 20. století pracují s objekty, které už …více
Abstract:
Annotation The work is based on the book by Nicolas Bourriaud Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World., who at the end of 20 and the early 21st century deals with the creation of artists who use new ways to work with existing objects. Formation based on already existing objects, but appears much earlier than this book. For the whole 20 century artists were working with objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií