JUDr. Michaela Brandejská

Diplomová práce

Princip dobré víry v zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a v Evropských principech smluvního práva

Good faith in UNIDROIT Principles and European principles of contract law
Anotace:
Práce rozebírá princip dobré víry v historickém kontextu, její funkce ve smluvních vztazích a dále postavení dobré víry jako občanskoprávní zásady, ze subjektivního a objektivního hlediska. Speciálně se práce věnuje principu dobré víry v předsmluvních vztazích. Vše doplňují praktické případy. Další části se věnují Zásadám mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Evropským principům smluvního práva …více
Abstract:
The first part of the Thesis deals with the principle of good faith and its historical background, its functions in contractual realtions, its function as a civil law principle and its subjective and objective point of view. The principle is especially stressed with regard to precontractual relations. Each task is supplemented by practical cases. The next parts of the Thesis summarize the UNIDROIT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo